Helsinkiconference.net

This content shows Simple View

Poliittiset konferenssit Suomessa

Helsinki on erinomainen paikka poliittisten konferenssien järjestämisen kannalta, sillä Suomi on edelleen todella turvallinen maa. Turvallisuusuhat ovat todella marginaalisia, minkä johdosta pääkaupunkimme sopii erittäin hyvin useisiin virallisiin tapahtumiin.

Toki kansainvälisten poliittisten tapahtumien aikana turvallisuustasoa nostetaan Helsingissä entisestään, jotta järjestelyt ja tilaisuuksien eteneminen sujuisivat mallikkaasti. Tämä asia näkyy myös katukuvassa, kun ulkomaisia virkamiehiä viedään poliisisaattueessa. Liikenteessä liikkuvien onkin hyvä varata matkaansa ylimääräistä aikaa, sillä tällaiset kuljetukset vaativat yleensä poikkeusjärjestelyjä ja muutoksia. Lisäksi lentokentällä voidaan tarkkailla Suomeen saapuvia henkilöitä tarkemmin, joten passintarkastuksia järjestetään usein vastaavina aikoina.

Poliittiset konferenssit ovat tärkeitä myös kansantaloudelliselta kannalta, sillä vieraat, heidän mahdolliset avustajansa ja median edustajat majoittuvat paikallisissa hotelleissa ja ruokailevat helsinkiläisissä ravintoloissa. Näin ollen he tuovat merkittäviä summia yrittäjille, joten hyvästä maineesta on syytä pitää myös tulevaisuudessa kiinni. Lisäksi ne lisäävät Helsingin tunnettavuutta kansainvälisesti, kun tiedotusvälineet julkaisevat uutisia, kuvia ja tiedotteita päivien tapahtumista.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöasioista keskustellaan Helsingissä

Suomella on tunnetusti ollut suuri merkitys Etyj:ssä eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä. Viimeisin korkean tason kokous järjestettiin Finlandia-talolla heinäkuussa vuonna 2015, kun noin 300 kansanedustajaa saapui keskustelemaan tilanteesta yli 50 eri maasta. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä historiallisin perustein, sillä lähes 40 maan johtajat virallistivat Etyj:n edeltäjänä toimineen Etykin päätösasiakirjan.

Erityisen vaikutusvaltainen suomalaisvirkamies Etyj:n riveissä on Ilkka Kanerva, joka on toiminut järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana useita vuosia. Lisäksi hän on ollut ehdolla Etyjin pääsihteeriksi, joka on erittäin arvostettu ja haluttu virka. Kansanedustajana toimiva Kanerva on myötävaikuttanut järjestössä mm. Ukrainan kriisin ratkaisemisen kannalta.

Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu Helsingissä

Pohjoismaiden neuvosto koostuu kaikista Pohjoismaista ja niiden alla olevista saarista sekä tarkkailijajäseninä toimivista Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomi on viimeksi saanut kunnian toimia puheenjohtajana vuonna 2016, jolloin järjestettiin myös laaja konferenssi Helsingissä. Tarkoituksena oli keskustella ja edistää parlamentaarikkojen luomista suosituksista, jotka eivät siihen mennessä olleet päässeet prosessissa konkreettisesti eteenpäin, vaikka niistä olisi puhuttu jo pidemmän aikaa.

Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu säännöllisesti tapaamisten merkeissä, ja kokoukset kiertävät osallistujamaiden välillä. Helsinki on monelle toiminnassa pitkään mukana olleelle henkilölle todella tuttu paikka.

Arktisen neuvoston jäsenet tutustuvat pääkaupunkiimme

Suomi on jo pitkään ollut mukana Arktisessa neuvostossa, johon kuuluvat viiden Pohjoismaan lisäksi Yhdysvallat, Venäjä ja Kanada. Neuvoston kattavan alueen väkimäärä on todella merkittävä, joten sen tekemät päätökset vaikuttavat monen arkeen. Kotimaamme toiminta tässä instituutiossa on tällä hetkellä suurennuslasin alla, sillä Suomi sai 100-vuotisjuhlan kunniaksi puheenjohtajuuden kahdeksi vuodeksi eteenpäin aina toukokuusta 2017 alkaen.

Arktisen neuvoston asioita käsitellään mm. Helsingissä aihetta koskevassa asiatuntijaseminaarissa, jossa halutaan yhdistää tähän asti löydetyt tutkimustulokset ja niiden soveltaminen poliittisessa päätöksenteossa. Tähän tapahtumaan osallistuikin viimeksi mm. pääministeri Juha Sipilä. Lisäksi Arktisen neuvoston huippukokousta povataan Helsinkiin jo kuluvan vuoden aikana.

Barentsin euroarktinen neuvosto

Toinen merkittävä instituutio, joka on keskittynyt tiettyyn vesialueeseen, on vuonna 1993 perustettu Barentsin euroarktinen neuvosto, joka hoitaa nimensä mukaisesti kyseisen merialueen asioita. Sen jäseniä ovat kaikki Pohjoismaat sekä Venäjä.

Barentsin alueen parlamentaarinen konferenssi onkin järjestetty Helsingissä tämän instituution asioista keskustelemiseksi. Viimeisin seminaari Helsingissä järjestettiin syksyllä 2015, jolloin eduskunnan puhemies Maria Lohela avasi tapahtuman. Tuolloin tapahtui dramatiikkaa, sillä paikalle saapui vain kaksi Venäjän edustajaa. Viimeisimmässä kokouksessa nähtiin jäsenmaiden lisäksi osallistujia myös Kanadasta ja muista EU-maista.

Huippukokoukset

Suomi on kuulunut Euroopan unioniin vuodesta 1995 alkaen. Vaikka tämä massiivinen Euroopan ylin elin onkin laajentunut huomattavasti kotimaamme liittymisen jälkeen, ovat tietyt kokousperiaatteet pysyneet samoina. EU:n pääpaikka sijaitsee edelleen Brysselissä, mutta huippukokouksia järjestetään kiertävässä järjestyksessä jäsenmaissa. Huippukokouksissa on yleensä tietty aihe, joka on yleensä poikkeuksellisen ajankohtainen tai vaikuttaa valtioiden tulevaisuuteen merkittävästi. Teemat liikkuvat yleensä mm. sosiaalisten haasteiden, poliittisten kysymysten ja kauppapolitiikan ympärillä.

Helsinki on saanut kunnian järjestää huippukokouksia korkean tason päämiehille. Esimerkiksi Euroopan unionin ja Venäjän välinen huippukokous on järjestetty pääkaupungissamme monta kertaa. Aihe on ollut todella merkittävä kansainväliseltä näkökannalta, joten uutiset tapahtumien käänteistä ovat levinneet ympäri maailmaa.

Puoluekokoukset

Poliittisia konferensseja nähdään niin ikään kansallisella tasolla. Rekisteröityneet puolueet järjestävät vuosittain puoluekokouksia, joissa keskustellaan poliittisesti tärkeistä asioista ja valitaan uusia avainhenkilöitä tiettyihin virkoihin. Kokoukset kiertävät perinteisesti kaupungista toiseen, mutta Helsinki houkuttaa monesta eri syystä.

Puoluekokouksia järjestettäessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon osallistujien määrä ja tapahtumaan sopiva tila, sillä etenkin suuria päätöksiä tehdessä voidaan turvautua äänestykseen. Mahdollisemman sulavan ja jouhevan prosessin kannalta onkin olennaista, että anonyymisti jätettävät äänet ja niiden laskeminen onnistuvat syrjäisessä ja rauhallisessa paikassa. Helsingissä onkin lukuisia potentiaalisia paikkoja, joissa voi päästä toteuttamaan tällaisen tapahtuman parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Puolueet järjestävät niin ikään vapaamuotoisempia tapahtumia, joissa käsitellään mm. ajankohtaisia aiheita tai jäsenhankintaa. Helsinki on hyvä paikka loistavien tilamahdollisuuksien lisäksi myös siksi, että kansanedustajat ja heidän avustajansa ovat jo valmiiksi pääkaupungissamme.

Privacy Policy

top

Privacy Policy