Helsinkiconference.net

This content shows Simple View

Suurimmat tapahtumajärjestäjät Suomessa

Suomessa järjestetään huomattavan paljon erilaisia tapahtumia maan kokoon nähden. Tapahtumien kirjo on laaja, sillä tarjolla on kaikkea erilaisista lääketieteen erikoisalojen kansainvälisistä konferensseista aina mielikuvituksellisiin neulefestivaaleihin. Tämä laaja tarjonta mahdollistaa sen, että jokaiseen makuun löytyy itselleen sopiva tapahtuma.

Tapahtumia järjestetään laajalti ympäri Suomea, joten ne eivät rajoitu pelkästään pääkaupunkiin tai kasvukeskuksiin, mutta vuodenaikojen vaihtelut näkyvät selvästi tilaisuuksien määrässä. Talvisin järjestetään tilaisuuksia lähinnä sisätiloissa, koska ulkokelit ovat haastavat. Poikkeuksen tästä tekee Lapin alue, jossa järjestetään todella paljon tapahtumia kuumimman turistikauden aikana.

Kesäisin tapahtumat painottuvat ulos, kun kotimaamme kesä on kaikkein kauneimmillaan. Päivät ovat pitkiä, joten tilaisuuksia voi järjestää myöhäänkin valoisassa kelissä. Ulkoilmassa on runsaasti mitä erilaisimpia konsertteja ja viihdetapahtumia, joten sään merkitys on tapahtumatuotannossa erittäin tärkeässä roolissa.

Palveluala on nousussa

Suomen elinkeinoelämässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä asia on myös nostanut palvelualan tarjontaa. Työpaikkoja on syntynyt runsaasti erityisesti tapahtuma-alan puolelle, sillä sektori on suhteellisen uusi moneen muuhun verrattuna. Tällä tavalla on mahdollista monipuolistaa elinkeinoelämän kenttää ja saada lisää työpaikkoja.

Tapahtumien järjestäminen on muuttunut entistäkin organisoidummaksi. Ulkopuolista konsultointia voidaan pyytää mihin tahansa tapahtumaan. Yhteistä tilaisuuksille on se, että järjestäjä olisi yritys tai järjestö, tukeutuvat he usein ammattimaisten tapahtumajärjestäjien apuun, jotta tilaisuudessa palvelu pelaa, ja asiat etenevät kuin on suunniteltu.

Tilaisuuksien järjestämisen merkitys on todella keskeistä yritys- ja brändimielikuvan sekä asiakassuhteiden kannalta. Tämän takia erityisesti suuret ja tunnetut yritykset haluavat tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen elämyksen, joka on täysin ylivertainen muihin verrattuna. Suuret firmat luovat uusia konsepteja jatkuvasti, jotta ne erottuisivat positiivisesti muista ja saisivat uutta kilpailuetua moneen muuhun verrattuna.

Tunnetuimmat tapahtumajärjestäjät alalla

Suomesta löytyy monia erikokoisia tapahtumajärjestäjiä. Tunnetuimpia ja mielenkiintoisempia yrityksiä ovat Tapaus, Suomen Tapahtumatuotanto, Helsingin Tapahtumatuotanto, Tapahtumantekijät ja Management Events. Seuraavassa listassa kerrotaan näistä yrityksistä tarkemmin.

  • Tapaus

Tapaus on järjestänyt tapahtumia vuodesta 1986 asti, joten se on yksi ensimmäisistä toimijoista alalla. Voidaankin siis sanoa, että se on jättänyt tähän sektoriin erittäin suuren vaikutuksen omalla toiminnallaan. Yhtiö on yksi maamme suurimmista tapahtumajärjestäjistä, ja sen pääpaikka sijaitsee Espoossa.

Tapaus on ollut järjestämässä monia suuria tapahtumia sekä Suomessa että muualla maailmassa, joten se taitaa kansainvälisenkin yleisön mieltymyksen. Tapauksen portfolio on todella vaikuttava, sillä sen asiakaskuntaan kuuluu mm. Suomen suurimpia pörssiyhtiöitä.

Tapauksen asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa KONE Elevation Event Helsingissä vuonna 2012, Outokumpu Experience Berliinissä vuonna 2015 ja Sanoma Get Tomorrow 2016. Viimeksi mainittu tapahtuma keräsi lähes 1000 markkinointipäättäjää lokakuussa 2016 Finlandia-talolle.

  • Helsingin Tapahtumatuotanto

Helsingin Tapahtumatuotanto (Helsinki Event Production) sijaitsee nimensä mukaisesti Helsingissä. Yritys kertoo olevansa ketterä suunnittelu- ja tuotantoyhtiö, jolla on runsaasti kokemusta tapahtumien, messuosastojen ja näyttelyiden sekä promootioiden suunnittelusta ja toteutuksesta Suomessa ja Euroopassa.

Helsingin Tapahtumatuotannon portfolioon kuuluu asiakkaita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Sen on historiansa aikana toteuttanut muun muassa Finpron vuosijuhlan järjestämisen, Sitra Imuilmiö -seminaarin ja World Expon Suomi-päivän. Sen meriitteihin kuuluvat lisäksi pääkaupungissa nähdyt vuoden 2012 jääkiekon MM-kisat, joissa yhtiö suunnitteli Arena-hallin ulkoalueiden ja maamerkkien ilmeen.

  • Tapahtumantekijät

Tämä turkulainen tapahtumajärjestäjä on toiminut alalla yli 20 vuoden ajan. Heidän keskeisiä arvojaan ovat tapahtumien korkea laatu, selkeät toimintatavat ja jämäkkä projektijohto. Pitkän kokemuksen tuoma varmuus yhdistettynä edellä mainittuihin takaa onnistuneen tapahtuman.

Tapahtumantekijöiden portfolioon kuuluvat muun muassa Valtioneuvoston kanslialle toteutettu Avoin Suomi 2014, Senaatti-areena kiertue vuonna 2015 ja Senaatin tori -tapahtuman vuonna 2015. Avoin Suomi oli merkittävä ja haastava suurhanke, jossa 25 eri organisaatiota yhdisti avoimen tiedon. Se keräsi paikalle yhteensä noin 1200 henkilöä, ja tätä tapahtumaa seurasi verkossa 2500 henkilöä 15 eri maasta.

  • Suomen Tapahtumatuotanto

Suomen Tapahtumatuotanto on Pirkkalassa sijaitseva tapahtumajärjestäjä, joka järjestää pienimuotoisempia, mutta elämyksellisiä tapahtumia Tampereen seudulla. Se järjestää mm. sisäfestivaaleja, seikkailuhenkisiä tapahtumia ja golf-matkoja.

  • Management Events

Management Events on erikoistunut päättäjien seminaareihin ja tapahtumiin, joita järjestetään ympäri Suomea. Yhtiön on perustanut vuonna 2006 Olli Muurainen. Tapahtumat painottuvat lähes poikkeuksetta yrityselämän puolelle, jotta toimijat voivat verkostoitua keskenään.

Management Events toimii Suomen lisäksi lukuisissa maissa. Se järjestääkin vuosittain yli 180 tilaisuutta, joista vastaa 200 työntekijää. Yritys on erikoistunut kotimaassamme siihen, että kohderyhmään kuuluvat kutsuvieraat pääsevät tapahtumiin ilmaiseksi.

Muut yritykset

Edellä mainittujen yritysten lisäksi löytyy tapahtumajärjestäjiä, jotka ovat erikoistuneet tietyn alan tapahtumien järjestämiseen, kuten esimerkiksi Wulf Entre, jonka erikoisuutena on kansainvälisten terveydenhoitoalan tapahtumien, messujen ja konferenssien järjestäminen. Lisäksi koko tapahtumaprojektien hallintaan ja järjestämiseen erikoistuneiden yritysten lisäksi löytyy tietyn tapahtuman erikoisalaan erikoistuneita yhtiöitä, kuten tapahtumien äänentoistoa tai tarjoiluja hoitavia yhtiöitä. Tällaisista esimerkkeinä suomalaiset Sound Engine, jonka erikoisalaa on tapahtumien äänentoistotekniikka ja Tapahtumagrilli, joka puolestaan on erikoistunut tapahtumien catering-puoleen.

Privacy Policy

top

Privacy Policy